.MODULAR STRUCTURE AND INFINITIVE SOLUTIONS
Poziv na samodoprinos
Cetinje, 1968


Kažeš li o kakvoj stvari “moja je”, to je najviše što o njoj kazati možeš.

Valtazar Bogišić
Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru, čl. 1015
Cetinje, 1888.

MODULARNOST OBJEKATA

Privremeni objekti su napravljeni od osnovnih elemenata građenja, i njihovih najosnovnijih oblika – stub, greda, zid, krov – krug, kvadrat, trougao.
Elementi koji čine sklop privremenih objekata su standardizovani:
plohe – paneli dimenzija 60x3x100cm
gredice i stubovi presjeka 6x6cm i 6x3cm

Takav princip omogućava potpunu prilagodljivost strukture, neiscrpnu mogućnost slaganja i proširivanja, i konačno – unifmisanost svih planiranih i budućih privremenih objekata u gradu, bez obzira na razlike u oblikovanju i namjeni. Montaža strukture nije delikatna, a korišćenje istih elemenata za sve objekte omogućava dodatnu racionalizaciju: efikasnu i brzu zamjenu i popravku.


UVEZIVANJE OBJEKATA

Polazeći od zahtjeva promjenljivosti i mobilnosti privremenih objekata – formiran je mehanizam koji funkcioniše po principu lego kocki, te se na izabranim fasadama objekata montiraju konkavni/koveksni paneli, a njihovo poklapanje omogućava uvezivanje objekata.
Pažljivo definisanje “magneta”, njihovo razvrstavanje i fiksiranje dopušta neograničeno kombinovanje i sjedinjavanje. Ovakav koncept omogućava uvezivanje objekata kioska brze hrane, štandova za prodaju voća, cvijeća, javnih toaleta itd., kao i stvaranje instant mikro-konglomerata na trgovima, povodom pro
slava, festivala i manifestacija, da bi se zatim ponovo premjestili na svoje privremne lokacije. U prijedlogu ovog rješenja korišćeni su simboli prijestonice: list lipe, ikona Bogorodica Filermosa, Rukometni klub Lovćen, preduzeće Tara, fabrika Obod itd.MONTAŽNI OBJEKAT 01: OBJEKAT ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA
8 x 4 modula

Izabrana lokacija za privremeni ugostiteljki objekat nalazi se na platou u Njegoševom parku, na samom ulazu od strane Muzičke akademije i Plavog dvorca.

Struktura se sastoji od objekta površine 20m2 i otvorene terase sa montažno-demontažnom strukturom za natkrivanje. Objekat se formira oko zidanog kamina, a otvaranjem bočnih modularnih panela formiraju se dva bočna otvorena šanka.


MONTAŽNI OBJEKAT 02: INFORMATIVNI PUNKT
2½ x 16 modula

Predložena lokacija za smještanje Informativnog punkta je Balšića pazar.
Objekat priziva kružnu formu uvezivanjem 16 panela-modula. Zatvorena struktura se u ljetnjem periodu može rasformirati mehaničkim uvlačenjem tri panela, kada objekat postaje otvoreni punkt za turističke informacije.
Za jedan od panela kači se struktura digitalnog displeja 1x3 modula koja ima svrhu pregleda turističke ponude, reklama i aktuelnih aranžmana i manifestacija.MONTAŽNI OBJEKAT 03: KIOSK TIP 01/02/03
8 x 5 modula


Kiosk 01
za prodaju novina, pića, cigareta i sl.

Kiosk se sastoji od dva zasebna objekta, sa otvorima na prednjoj strani i ulazom za zaposlene na zadnjem dijelu. Postavljanjem vezivnih panela sa bočne strane ostavlja se mogućnost kontinualnog uvezivanja kioska, zavisno od potreba lokacije.Kiosk 02
za prodaju brze hrane, peciva, kolača i sl.

Ulaz za zaposlene se nalazi sa bočne strane, dok je vezivnim panelima na drugoj strani omogućeno uvezivanje sa štandom ili montažno-demontažnim toaletom.

Kiosk 03
za prodaju suvenira, nakita, tekstila i sl.

Ulaz za zaposlene i mušterije se nalazi na prednjoj strani, dok se sa bočnih strana ostavlja mogućnost kontunalnog uvezivanja - formiranja manjeg zanatsko-umjetničkog centra.

Svi kiosci imaju rasklopive tende, koje se po potrebi izvlače iz krova. Prostor za reklamu je predviđen na frontalnom polukružnom dijelu krova, zasebno za svaki modul – ukoliko se u kontinualnim modulima bavi različitim djelatnostima.

MONTAŽNI OBJEKAT 04: EKOLOŠKI TOALET
4 x 2 modula
4 x 3 modula (toalet za osobe sa posebnim potrebama)
MONTAŽNI OBJEKAT 05: POKRETNI KIOSK ZA PRODAJU 
2 x 2 modula

Za pokretni objekat se kači uslužna kapsula koja se otvara u ljetnjem periodu, a sam se objekat može fiksirati sa bočne strane za štand, prodajni pult ili kiosk.
Cetinje nije ostalo bez prepoznatljive ironične intimizacije sa istorijom,
prkosa prema ljudskoj prolaznosti i bez osjećaja za svoje mjesto u Crnoj Gori i Evropi.
Možda se u tom duhu mjesta krije pogonska energija za budućnost.

Marko ŠpadijerImperativ je razbiti krutost strukturnog sistema ovih objekata i njihovu trivijalnu namjenu onako kako svojstveni cetinjski humor razbija krutost svakodnevice.
Oplemenjeni likovnošću otvora, materijala, palete pastelnog kolorita, pa čak i uvrnute i ironične upotrebe skultoralnih krovova, ovi bi privremeni objekti postali autentično stilizovani učesnici scenografije grada.Marker