.A NEW SYMBOL OF THE TOWN
VIZIJA

Predmetna lokacija na kojoj se planira izgradnja poslovnog objekta se nalazi na trgu Golootočkih žrtava i u blizini gradske tržnice i javnog parkinga. S obzirom na to da se budući objekat nalazi na jednoj od centralnih pozicija u gradu neosporivo iziskuje potrebu da osim programa precizno iskaže i funkciju monumentalnosti i tako, iz ljudske perspektive oda utisak javne zgrade zajedno sa trgom ka kojem je orijentisana. Ta namjera je postigunuta visinom objekta(Po+P+3): kako fasadom kojom dominiraju voltovi tako i rješenjem prizemlja koje postaje dio društvene interakcije.
OBJEKAT

Polazeći od stava da je objektima ove namjene nužna fleksibilnost, ovo rješenje ima za cilj stvaranja slobodne osnove, pa se skeletnim konstruktivnim sistemom srednjeg raspona postiže otvorenost i stvara podloga za raznolike hibridne namjene.


Fiksni dio objekta se nalazi u južnom horizontlanom traktu, i u njemu se nalaze komunikacije i sanitarni blok, dok se  komercijalni prostor otvara prema trgu na sjevernoj strani. Ovakvim prijedlogom se daje potencijal ideji da fiksni dio objekta funkcioniše u sinergiji sa različitim prostorima smještenim u zgradi, a sistem staklenih pregrada u osmišljavanju prostora prema različitoj namjeni. Povlačenje transparentnog, funkcionalnog dijela objekta omogucava stvaranje predprostora i terasa na gornjim spratovima koji obavijaju cijeli objekat.FASADA

Kombinacijom stakla u unutrašnjem dijelu i betona u spoljašnjoj opni umanjuje se pretencioznost forme i ublažava se raznolika materijalizacija objekata koji se nalaze u okruženju.
Staklenu fasadu i betonske voltove spajaju terase na sva tri sprata čime se, pomognuto interakcijom ljudi unutar zgrade, objekat dodatno orijentiše ka trgu. 

Predimenzionisani voltovi koji obrgljuju prizemlje i prvi sprat odaju utisak javnog i transparentog za razliku od volotva na gornjim spratovima koji obgrljuju kancelarije i sale za sastanke.

Na trećem spratu je prikazan radni prostor sa centralnim holom koji može obavljati i prijemnu funkciju sa ukupno 10 radnih mjesta, kancelarijom direktora koja ima zasebni ulaz u salu za sastnake.

Na drugom spratu su smještene radne funkcije sa izlaskom na terasu koja ima longitudinalni karakter sa pogledom kroz voltove na glavni trg.  Dat je prijedlog više tipova radnih prostora, sa ukupno 18 radnih mjesta, koji mogu funkcionisati kao cjelina ili individulano, sa zajedničkom salom za sastanke, kafe-kuhinjom i prostorom za odmor.Na prvom spratu se nalazi slobodna osnova koja može prihvatiti nastavak komercijalnih funkcija iz prizemlja, a u skladu sa predloženim rasterom prostor je fleksibilan i, zavisno od potreba, može biti podjeljen u više nezavisnih fizičkih sekcija.Zahvaljujući staklenim panelima prizemlje objekta je u potpunosti otvoreno ka trgu, sa prijedlogom komercijalne namjene, u skladu sa neposrednom blizinom gradske pijace, javnog parkinga i gradskog korzoa. U zavisnosti od potreba investitiora ovaj dio objekta može biti namjenjen trgovini, prostoru za susrete, izložbenom ili salonskom prostoru.Na centralnom ulazu zgrade primjeni hol je definisan zelenim ostrvom sa sjedejenjem uz koga se pristupa glavnim vertikalnim komunikacijama.

Marker