.TOWARDS THE VISION OF THE NEW CITY


DRUŠTVENO-EKONOMSKA OSNOVAProstorno i sadržajno planiranje na Sadinama treba usmjeriti u pravcu prilagođavanja kako mogućnostima razvoja ove velike zone kao autonomne cjeline, tako i prilagođavanju i dopuni nedostajućih kapaciteta u okruženju, tako da Sadine budu pulsirajući centar ovog dijela Podgorice. U kontekstu toga, potrebno je napraviti osvrt na karakteristike migracija, rasta i razmještaja stanovništva. U odnosu na blizinu novih poslovnih zona i aktivnosti u okolnih zona, predvidjeti očekivane strukturalne promjene i odnosu na to formirati precizne namjene potrebnih prostora. Takve promjene treba analizirati kroz metodologiju koja bi dala odgovore na pitanja da li će se taj priraštaj nastaviti istim tempom kao u okolnim stambenim blokovima u izgradnji, odnosno kakve će promjene izazvati koncentracija javnih sadržaja u konkursnom zahvatu, te koliko će to uticati na drugačiji razmještaj i strukturu stanovništva.

Prema planiranoj prostornoj organizaciji predviđeno je da samo u višeporodičnim stambenim zgradama u urbanoj zoni može smjestiti oko 12 hiljada stanovnika, odnosno 4,5 hiljada domaćinstava.

U skladu sa pecizno urađenom slikom demografskog rada, predvidjeti sve potrebne kapacitete javnih i komunalnih namjena u zoni.PLANIRANE ZELENE POVRŠINE NA LOKACIJI


43% (62.5 ha )
od ukupne površine Sadina zauzima zelena površina

50m2 postanovniku
standard: 25-50*PLANIRANA SAOBRAĆAJNA MREŽA NA LOKACIJI

17 % (25 ha ) od ukupne površine Sadina zauzima planirana saobraćajna mreža.


BLOKOVI


Posmatrajući razvoj urbane matrice, sve nove urbane zone u Podgorici dobijale su krupnije urbane volumene od prethodne: Stara varoš – Mirkova varoš – Novi grad, prilagođavajući se ambicijama novog vremena, novim vidovima transporta, novom čovjeku i njegovom načinu života. Ovakva prostorna organizacija zone Sadina prizišla je iz slične logike razvoja - planiranje koje treba riješiti u krupnim potezima čime se, bez namjere neupitnog praćenja slijeda i razvoja Podgorice, pitko nastavlja na morfologiju grada.


Primarna namjera je bila postići ispunjenje potrebnih kapaciteta, uz maksimalno korišćenje zakonom propisanih standarda u smislu zauzetosti i izgrađenosti zemljišta, a na način da volumeni u prostoru daju sliku i atmosferu prozračnosti, širine, i konačno – neizgrađenosti.

Blokovi su dimenzija 180x180m, postavljeni na matrici 18x18m, koja omogućava standardizovano uklapanje i dimenzionisanje objekata, uličnih frontova, pripadajućih saobraćajnica i parking prostora.

Formiranjem krupnih volumena u prostoru oslobađa se zemljište i prije svega unutrašnjost blokova za slobodno formiranje javnih površina: zajedničkih zona, parkova, igrališta, a uz nesmetano lociranje komunalnih i servisnih prostora. Usitnjene strukture stvaraju usitnjene slobodne površine koje u svojoj ograničenoj saradnji ne mogu dovoljno pružiti potrebama stanara i posjetilaca. Suprotno takvoj prostornoj koncepciji, ovim rješenjem se samo u zonama srednje i visoke gustine stanovanja smješta 65 stambenih zgrada, uz dobijanje maksimalnog standarda od 50m2 zelene površine po stanovniku.

Sa druge strane, centralna zona javnih namjena predviđena je kao volumen koji oslobađa prostor za javne površine povlačeći prizemlja i formirajući atrijumske i poluatrijumske objekte, te izdižući se u visinu postavši vizuelni reper najnovije moderne.I, zaista, svako ovakvo planiranje i jeste sanjarenje. To i “mora” biti sanjarenje.
Planiranje je apriori sanjarenje, jer je neophodno snivati o budućnosti.
Samo planiranjeje više nego sanjarenje. Planiranje je sposobnost shvatanja da preporuči kakvenačine i sredstva čovjek mora ili treba da preduzme da pretvori mogućnosti ilinemogućnosti današnjice u stvarnost sjutrašnjice.
Svi velikigradovi što se naglo šire i zapadaju u intezivnu koncentraciju imaju svoje
probleme decentralizacije. Takvi gradovi naprosto moraju da se okrenu
budućnosti. Takvi gradovi moraju “sanjariti”.

Eliel Sarinen
Gradovi: Njihov razvitak,njihovo propadanje,njihova budućnost.
PLAN BLOKA 1:5000

POGLED APRESJEK A-APOGLED B


PRESJEK B-B